Misja i wartości

Naszą misję realizujemy korzystając z bogatego zestawu technik i narzędzi public relations, wykorzystując specjalistyczną wiedzę z obszaru działalności klienta, dbając o zachowanie najwyższych standardów oraz etycznych norm postępowania.

We współpracy z naszymi klientami kładziemy nacisk na partnerstwo we wzajemnych relacjach. Wierzymy, że tylko taki model współpracy gwarantuje skuteczną realizację celów PR i pozwala zbudować dla klienta wizerunek, którego fundamentem jest zaufanie.

Nasze wartości

Fundamentem wszystkich naszych działań są poniżej określone wartości.

Wzajemne korzyści
Interesuje nas współpraca oparta na obustronnych korzyściach. Chcemy w ten sposób współpracować ze wszystkimi osobami i firmami z naszego otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, w tym m.in. z klientami, pracownikami, współpracownikami, kontrahentami.

Najwyższe standardy
Chcemy świadczyć usługi w oparciu o najwyższe standardy i etyczne normy postępowania. Wysoka jakość naszych usług i zgodność z własnym sumieniem to dla nas bardzo ważna sprawa.

Zaufanie
Wierzymy, że trzeba komuś zaufać, żeby móc się porozumieć. Model oparty na zaufaniu staramy się wdrożyć w kontaktach z naszymi klientami, pracownikami i wszystkimi innymi przedstawicielami naszego otoczenia. Taki też model chcemy budować w relacjach klient – rynek.

Lojalność
Zależy nam na tym, żeby móc chwalić się lojalnością naszych klientów, pracowników i współpracowników. Chcemy budować z każdym z nich długofalowe relacje, których ważnym składnikiem jest lojalność każdej ze stron.

Nastawienie na rezultaty
Liczą się przede wszystkim wyniki. Doskonale to rozumiemy. Nigdy o tym nie zapominamy.