PR korporacyjny

Nasze usługi w obszarze PR korporacyjnego obejmują:

 • audyt i analizę wizerunku klienta i konkurencji,

 • opracowywanie strategii komunikacji,

 • opracowywanie kompleksowych programów działań public relations i pomoc przy ich realizacji,

 • relacje z mediami,

 • PR online (w tym działania w social media),

 • wydawnictwa firmowe (newslettery, blogi, publikacje drukowane)

 • produkcję korporacyjnych filmów wideo,

 • opracowywanie tożsamości wizualnej/ usługi graficzne,

 • opracowywanie i realizowanie scenariuszy postępowania w sytuacjach kryzysowych,

 • opracowywanie i wdrażanie programów CSR,

 • PR wewnętrzny (w tym badania satysfakcji i potrzeb komunikacyjnych pracowników),

 • PR kluczowych osób z firmy.

Pomagaliśmy w zbudowaniu od podstaw bądź też w odświeżeniu wizerunku wielu znanych firm z różnych branż. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zbuduj trwałe, oparte na wzajemnym zrozumieniu relacje ze wszystkimi grupami ze swojego otoczenia!