Relacje z mediami

Nasze usługi w obszarze relacji z mediami obejmują:

  • przygotowywanie i rozpowszechnianie komunikatów prasowych dotyczących ważnych wydarzeń z życia firmy/ instytucji,

  • wywoływanie zainteresowania mediów określonymi tematami,

  • monitorowanie mediów pod kątem wybranych tematów,

  • organizowanie konferencji i briefingów prasowych,

  • przygotowywanie do wystąpień w mediach,

  • testy produktowe,

  • współpraca z mediami w zakresie obsługi konkursów,

  • usługi doradcze.

Zacznij wykorzystywać olbrzymie możliwości, jakie kryją w sobie współczesne media!