Ponad trzy czwarte osób poniżej 40 roku życia wolałoby posiadać bitcoina (BTC) niż złoto w swoim mikście inwestycyjnym, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez firmę inwestycyjną deVere Group. To kolejny w ostatnim czasie głos, który pokazuje rosnący potencjał kryptowalut, w tym w szczególności BTC, jako bezpiecznej przystani dla inwestycji w czasach turbulencji na rynku.

Ostatnio podobną opinię mogliśmy także usłyszeć od firmy inwestycyjnej AllianceBernstein, która zarządza kapitałem w wysokości 669 miliardów dolarów. Ona także nazwała bitcoina bezpieczną przystanią w swojej notce dla klientów z września br. Z kolei w styczniu 2023 roku firma Finance Research Letters opublikowała raport analizujący zbiór danych z pięciu lat sugerujący, że od 2015 do 2020 roku bitcoin wraz z ethereum – drugą pod względem wielkości kryptowalutą – stanowiły zabezpieczenie przed globalną niepewnością gospodarczą w podobny sposób do tego, które reprezentuje złoto.

Bezpieczna przystań rynków finansowych, czyli co?

Na rynkach finansowych często mówimy o „safe haven”, czyli bezpiecznych przystaniach. Inwestorzy „cumują” do nich w trakcie kryzysów lub niepewności i mają one zapewniać stabilny zysk. Rolą bezpiecznych przystani finansowych jest zabezpieczenie kapitału w czasach kryzysu. W związku z tym powinny one posiadać wysoką płynność, dając możliwość szybkiej zamiany na gotówkę. Co więcej, powinny być powszechnie uznawane za bezpieczne, ciesząc się sporym zaufaniem inwestorów. 

Eksperci rynkowi twierdzą również, że ich korelacja z akcjami – uważanymi zwyczajowo za rynek ryzykowny – powinna być jak najniższa. Gdy akcje tracą, chcemy, aby aktywa „safe haven” rosły albo przynajmniej utrzymywały swoją wartość.

Na podstawie tych kryteriów do grona bezpiecznych przystani zalicza się tradycyjnie złoto i inne surowce, papiery dłużne dużych gospodarek, waluty rezerwowe oraz nieruchomości w formie ziemi, domów lub mieszkań. Jak jednak widać, w ostatnim czasie coraz więcej ekspertów do tego grona zaczęło zaliczać także bitcoina i inne kryptowaluty.

Czy bitcoin zastąpi złoto?

Cechy kryptowalut jako bezpiecznych aktywów zbadała również największa na świecie giełda kryptowalut i ekosystem blockchain – Binance. W swojej niedawnej analizie eksperckiej Binance zwrócił uwagę, że od początku roku do końca października 2023 roku cena BTC wzrosła o około 108%, znacznie przewyższając tradycyjne aktywa uznawane za bezpieczne przystanie. 

Binance zauważa jednak, że biorąc pod uwagę, że BTC istnieje od nieco mniej niż dwóch dekad, te tradycyjne inwestycje mają bardziej przekonującą historię osiągnięć, bo obejmującą znacznie dłuższy okres. Dodatkowo aktywa te nie charakteryzują się taką zmienność ceny, jak kryptowaluty. Niemniej jednak trwałość wzrostowej trajektorii bitcoina oraz podobieństwa tej waluty z innymi aktywami uznawanymi za bezpieczne przystanie nie powinna zostać niezauważona w czasach zawirowań na tradycyjnych rynkach walutowych, uważa Binance.

Zmienność cały czas za duża!

Argument dużej zmienności ceny podniesiony przez Binance to obecnie główny powód, dla którego chyba jednak nie powinno się traktować kryptowalut na równi z innymi bezpiecznymi przystaniami. Część osób z pewnością pamięta grudzień 2017 roku, kiedy BTC po dynamicznych wzrostach sięgnął poziomu 20 tys. dol. Rok później kosztował już jednak tylko 3,5 tys. dol. Pod koniec 2021 wzrastał natomiast do niemal 70 tys. dol., aby w 2022 r. spaść do 15 tys. dol. 

„Dla osób, które weszły w ten rynek w nieodpowiednim momencie, BTC z pewnością nie był safe- haven, a raczej stał się szalonym rollecoasterem. Warto jednak bacznie przyglądać się kryptowalutom, bo wykazują one wiele podobieństw do tradycyjnych bezpiecznych przystani, jak choćby odporność na zawirowania na tradycyjnych rynkach czy niezależność od decyzji politycznych. Czas z pewnością pokaże nam, czy właściwości BTC jako bezpiecznej przystani utrzymają się w długiej perspektywie” – podsumowuje Katarzyna Wabik, Country Manager Binance Poland.

Dodatkowe informacje o Binance

Binance to wiodący w skali globalnej ekosystem blockchain, a w pakiecie produktów ma m.in. największą na świecie pod względem obrotów giełdę kryptowalut. Platforma Binance, z której korzystają miliony użytkowników, oferuje możliwość handlu kryptowalutami, edukacji, a także dostęp do branżowych danych i badań. Binance prowadzi także rozbudowaną działalność charytatywną, a także inwestuje w rozwiązania zdecentralizowane i infrastrukturalne. Więcej informacji o Binance można znaleźć na stronie: https://www.binance.com.