Passus SA zadebiutował we wtorek na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Debiut giełdowy był okazją dla Passus do zaprezentowania wyników finansowych oraz strategii rozwoju spółki.

Passus, który jest liderem polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management), a także ma mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT, w minionych trzech latach zdołał wypracować 4,7 milionów złotych zysku. Od samego początku większość zysków spółka przeznacza na rozwój własnych produktów. Podobnie środki pozyskane z emisji akcji serii F – w kwocie 1,259 mln złotych – zostaną przeznaczone na rozwój oferty firmy, w tym przez budowę grupy kapitałowej.


75 milionów przychodów w Passus w trzy lata działalności
Passus SA powstał w wyniku wydzielenia się w 2014 roku Działu Sieci i Bezpieczeństwa IT z Passus Sp. z o.o., firmy działającej w branży IT od 1992 roku. Od początku działalności rok rocznie spółka osiągała zysk. W ciągu ostatnich trzech lat działalności firma wygenerowała 75 milionów złotych przychodów.

W 2017 roku Passus wypracował 26.9 milionów złotych przychodów. Zysk netto z działalności operacyjnej spółki wyniósł 2 miliony złotych.

Passus najwięcej przychodów generuje z usług związanych z monitoringiem wydajności sieci i aplikacji (APM/NPM) – 58 proc., na drugim miejscu są usługi związane z infrastrukturą (21,8 proc.) i bezpieczeństwem IT (20 proc.). Najwięcej klientów Passus pochodzi z sektora publicznego (48.1 proc.), telekomunikacyjnego (26,5 proc.), finansowego (13,3 proc.) i handlowego (12.1 proc.).

„Wyniki finansowe Passus charakteryzują się pewną specyfiką, która wynika z charakteru naszego biznesu – większość projektów, które realizujemy, jest długoterminowa (rok i więcej). Rozliczenie któregoś z nich może okresowo zwiększyć przychody spółki. Dlatego warto analizować nasze wyniki finansowe w dłuższych okresach. Jednocześnie od początku naszej działalności inwestujemy większość zysków spółki w rozwój własnych produktów oraz zwiększamy ilość umów ramowych, żeby tą okresowość w zwiększaniu przychodów stopniowo wyeliminować” – mówi Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus SA.

Inwestycje w StressTestera i grupę kapitałową

Najważniejsze obecne produkty Passus SA to Passus Ambience (umożliwia ekstrakcję danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji, ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu) i nDiagram (system do wizualizacji danych z sieci rozległych).

Środki z debiutu giełdowego spółka chce przeznaczyć na rozwój rozwiązania StressTester, które umożliwi automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu wcześniej Passus pozyskał dotację z UE w wysokości 3 367 360 zł.

„Będziemy też rozwijać naszą ofertę przez budowę grupy kapitałowej. Pierwszą inwestycją w 2018 roku było nabycie akcji Chaos Gears, która specjalizuje w realizacji projektów z wykorzystaniem chmury publicznej dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka ta buduję swoją ofertę z wykorzystaniem technologii Amazon Web Services (AWS), udostępniając szereg usług i narzędzi służących automatyzacji procesów migracji i zarządzania infrastrukturą i aplikacjami w chmurze” – zapowiada Tadeusz Dudek.


Oferta Chaos Gears jest komplementarna w stosunku do oferty Passus, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla dużych organizacji, zapewniające bezpieczny i wydajny dostęp do chmury, m.in. firm Riverbed i Symantec.

„Podobnie jest w przypadku naszej najnowszej inwestycji, którą jest spółka AISecurity. Specjalizuje się ona w zarządzanych usługach bezpieczeństwa, a jej celem jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku MSS (Managed Security Services). AISecurity zamierza zrealizować ten cel przez stworzenie Security and Network Operating Center (SNOC) i sprzedaż kompleksowych usług z zakresu monitoringu, analizy i rozwiązywania problemów wszystkich aspektów działania infrastruktury IT organizacji” – ujawnia prezes Passus.

Innowacyjność rozwiązania AISecurity będzie polegać m.in. na jego kompleksowości – usługi świadczone za pośrednictwem SNOC nie tylko umożliwią diagnozę i przeciwdziałanie incydentom związanym z bezpieczeństwem, ale zapewnią również ciągłość i wydajność działania sieci i krytycznych aplikacji. Oferta AISecurity będzie kierowana zarówno do firm, które posiadają własne działy IT, jak i przedsiębiorstw, które są zainteresowane outsourcingiem tego obszaru działalności.

Rozwój oferty usług AISecurity pozwoli Grupie Passus pozyskać klientów, którzy posiadają zbyt małe zespoły IT, aby efektywnie wykorzystywać dane pozyskiwane za pomocą zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT lub APM/NPM. Docelowo usługi AISecurity będą oferowane także klientom zagranicznym, którzy są zainteresowani outsourcingiem IT.

Wiarygodność potwierdzona certyfikatami i bogatym portfolio klientów
Siłą Passus jest doświadczony zespół, który potrafi zapobiec większości problemów związanych z wydajnością sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwem IT. Warto podkreślić, że Passus podczas realizacji projektów dla klientów wykorzystuje zarówno własne rozwiązania, jak i niszowe produkty o unikalnych możliwościach, których producentem są firmy zaliczane do grona Liderów Gartnera oraz dynamicznie rozwijające się start-upy.

Passus, jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce, posiada świadectwo przemysłowe potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, o klauzuli „NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzul „EU secret” i „EU confidential”, przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Indywidualne certyfikaty pracowników i firmy umożliwiają samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych oraz strategicznych gałęzi przemysłu.

Z usług Passus korzysta ponad 300 największych polskich firm i instytucji. Klientami spółki jest 8 z 10 największych banków w Polsce, cztery z pięciu największych firm telekomunikacyjnych, większość firm energetycznych oraz służby mundurowe.

Dodatkowe informacje na temat Passus SA: http://www.passus.com.