Już co szóste Call i Contact Center na świecie wdrożyło rozwiązania GenAI, a ich wpływ na wydajność pracy, satysfakcję klientów i pracowników jest coraz większy. Przekłada się to w bardzo znaczący sposób na szybkie budowanie przewagi konkurencyjnej, co może doprowadzić do sytuacji, że centra, które zainteresują się rozwiązaniami opartymi o GenAI z opóźnieniem, po prosu przestaną się liczyć na rynku – wynika z najnowszego raportu Deloitte „A New Era of Contact Center Transforamtion”.

Badanie Deloitte objęło liderów centrów kontaktowych z USA, Australii, Kanady, Japonii i Wielkiej Brytanii, a jego celem była analiza wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na funkcjonowanie Call i Contact Center, a także satysfakcję ich klientów.

Kluczowe wnioski z badania Deloitte

Według Deloitte, GenAI odciąża agentów od powtarzalnych zadań, umożliwiając im skupienie się na bardziej złożonych problemach. To przekłada się na wyższą produktywność i poprawę jakości obsługi klienta. Firmy skutecznie wykorzystujące GenAI odnotowują także wzrost satysfakcji zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Personalizacja interakcji oraz szybsze rozwiązywanie problemów mają kluczowe znaczenie dla pozytywnych doświadczeń.

Badanie ujawniło również, że liderzy w dziedzinie obsługi klienta, którzy wdrażają GenAI, obserwują znaczące usprawnienia operacyjne. Przyczyniają się do tego automatyzacja procesów, analiza danych w czasie rzeczywistym i lepsze zarządzanie informacjami.

„Szalenie ciekawym spostrzeżeniem z tego badania jest to, że Call i Contact Center, które jako pierwsze wdrożyły rozwiązania oparte o GenAI, mogą spodziewać się większych korzyści niż te, które zrobią to z opóźnieniem. Przykładowo, centra obecnie korzystające z GenAI mogą liczyć na poprawę wskaźnika Customer Effort Score o 56%, a przyszli użytkownicy już tylko o 35%. Z kolei wskaźnik produktywności agentów i czasu spędzanego  przez nich na bezpośredniej obsłudze klienta u obecnych użytkowników GenAI może poprawić się odpowiednio o 56% i 46%, a u przyszłych już tylko o 41% i 31%. Wyraźnie zatem widać, że działa tu zasada – kto pierwszy, ten lepszy” – mówi Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Poland, wiodący outsourcer usług związanych obsługą klienta i sprzedaży.

Przyszłość centrów kontaktowych nie istnieje bez GenAI

Raport Deloitte wskazuje również, że wykorzystanie GenAI w centrach kontaktowych będzie nadal dynamicznie rosło. Ta technologia ma potencjał do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki firmy komunikują się z klientami, zapewniając bardziej efektywne, spersonalizowane i satysfakcjonujące doświadczenia, twierdzą autorzy raportu.

„Korzyści z wdrożenia GenAI doskonale widzimy także w Armatis, gdzie od zeszłego roku mamy system oparty o generatywną AI wspomagający pracę agentów pracujących w contact center dla jednego z klientów firmy – globalnej firmy z branży transportu lotniczego. W tym roku konsekwentnie wdrażamy podobne systemy dla wszystkich innych klientów Armatis. Planujemy także wykorzystanie AI do kontroli jakości rozmów, a w kolejnym kroku zaoferowanie na rynku stworzonego rozwiązania jako narzędzia do samoobsługi, wspomagającego pracę wewnętrznych działów Call i Contact Center” – komentuje Krzysztof Lewiński.

Branża Contact Center należy do tych, który wydają się najszybciej adoptować narzędzia oparte o AI, Co ważne, odbywa się to za pełną aprobatą pracowników zatrudnionych w tej branży. Według niedawnych badań firmy Kore.ai, 84% agentów z działów obsługi zgadza się ze stwierdzeniem, że korzystanie z narzędzi AI znacząco ułatwia rozmowy z klientami, automatyzując takie czynności, jak podsumowywanie kluczowych informacji z rozmowy czy tworzenie dokładnych notatek. Dodatkowo, aż 59% z nich przyznaje, że oczekiwałoby od swojej firmy wdrożenia jeszcze lepszych wirtualnych asystentów, z szerszymi możliwościami automatyzacji. Pracownicy Contact Center uważają także, że korzystanie z wirtualnych asystentów jest dobre zarówno dla klientów, jak i dla nich samych.

Dodatkowe informacje o Armatis

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Ofertę Armatis wyróżnia przede wszystkim elastyczność, która umożliwia klientom łatwe i szybkie skalowanie zespołu obsługi klienta i sprzedaży stosowanie do potrzeb, ale także know-how wynikający z ponad 30 lat działalności na rynku, innowacyjność i wypracowane procesy zarządzania. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób, a w Polsce ok. 2000. Dodatkowe informacje na temat Armatis Polska są dostępne na stronie: https://www.armatis.com/pl.