Aż 88 proc. mikro- i małych firm oceniło działalność rządu Donalda Tuska na rzecz poprawy ich sytuacji w ostatnim roku jako niekorzystną bądź nieodczuwalną – ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Firmy.net zaprezentował wyniki badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on m.in. ocenę właścicieli mikro- i małych firm odnośnie wpływu działań ustępującego rządu Donalda Tuska na prowadzenie biznesu w Polsce.

Małe firmy nie są zadowolone z rządu
Najwięcej, bo aż 47,7 proc. właścicieli mikro- i małych firm, uważa, że działania rządu z ostatniego roku nie wpłynęły w żaden sposób na ich biznes. Z kolei 40,5 proc. przedsiębiorców ocenia, że te działania miały wpływ negatywny. Zaledwie 12 proc. przedsiębiorców uznało, że wprowadzone zmiany regulacyjno-prawne pozytywnie przełożyły się na prowadzenie biznesu w ciągu ostatniego roku.

Jak-wprowadzone-ostatnio-zmiany-regulacyjno-prawne-wplynely-na-Twoj-biznes

Wykres – Jak oceniasz ostatnio wprowadzone w Polsce zmiany regulacyjno-prawne dotyczące
prowadzenia własnego biznesu?

Co przeszkadza w prowadzeniu biznesu?
Największe bolączki mikro- i małych firm w I połowie 2014 r. dotyczą ostatnich zmian w podatku VAT, wysokich kosztów pracowniczych i wzrostu płacy minimalnej. Niezmiennie przedsiębiorcy skarżą się na za wysokie koszty ZUS i podatków. Powodem niezadowolenia jest również brak działań, które rząd mógłby podjąć, aby polepszyć sytuację sektora MŚP.

Ocena poprawiła się, ale wciąż jest niska
W porównaniu do poprzedniego badania z 2013 roku nastąpiła nieznaczna poprawa w ocenie działań rządu, jednak ma ona wciąż wydźwięk negatywny. Wyniki badań w 2013 r. wskazywały, że 47,8 proc. przedsiębiorców oceniło negatywnie działalność rządu, 42 proc. uznało, że zmiany nie wprowadziły istotnych zmian, natomiast zaledwie 10 proc. uznało je za pozytywne.

Wpływ na poprawę oceny może mieć cyfryzacja urzędów oraz zmiany w ustawie o swobodzie gospodarczej. Jednak według przedsiębiorców jest to kropla w morzu potrzeb i wciąż domagają się oni bardziej radykalnych usprawnień w systemie podatkowym czy zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o badaniu
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.