Multishoring.info – jedna z największych w Polsce organizacji świadczących usługi IT w modelu nearshoringowym – opublikowała przewodnik „Agile Software Development with Scrum”.

Celem tej publikacji jest udostępnienie wszystkim firmom zainteresowanym rozwojem swojego oprogramowania metodą Agile (zwaną również Scrum) wiedzy, jak zewnętrzny partner może pomóc im w prawidłowym wykorzystaniu tej metodyki. Publikacja prezentuje, jakie są pierwsze kroki konsultanta Scrum, którego zadaniem jest wdrożenie lub usprawnienie realizacji projektów IT u klienta. Z lektury przewodnika można się także dowiedzieć, jak powinna wyglądać realizacja projektów IT w Scrumie.

Przewodnik można pobrać klikając na adres: http://www.multishoring.info/Agile-software-development-with-scrum-white-paper.pdf.

Informacja prasowa na ten temat jest dostępna tutaj: http://multishoring.info/corporate-news/agile-software-development-with-scrum-and-multishoring-info/.