Agencja public relations PR Solutions będzie odpowiedzialna za nagłośnienie w mediach otwarcia krakowskiego centrum rozwoju oprogramowania Caspio, amerykańskiego prekursora rozwiązań cloud. Firma ta oferuje jedną z najpopularniejszych na świecie platform do tworzenia aplikacji bazodanowych bez konieczności ich kodowania.

Planowane działania obejmą doradztwo w obszarze strategii komunikacji, a także przygotowanie, upublicznieniu i monitoring oddźwięku medialnego informacji prasowej dot. otwarcia centrum Caspio. Akcja ma zwiększyć rozpoznawalność marki Caspio w Polsce, a przez to ułatwić rekrutację programistów i osób na inne stanowiska.

Caspio działa na rynku od 2000 roku. W oparciu o jej platformę swoje internetowe aplikacje stworzyło tysiące różnych organizacji – począwszy od globalnych korporacji i agencji rządowych, przez uczelnie, organizacje pozarządowe i małe przedsiębiorstwa – które dzięki nim usprawniły i zautomatyzowały wiele wewnętrznych procesów. Przy pomocy tych aplikacji można generować interaktywne raporty, wizualizować dane, tworzyć pulpity nawigacyjne oraz niestandardowe schematy działania. Dużą wartością jest także możliwość wglądu w dane analityczne dot. różnego rodzajów procesów, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i usprawnia komunikację.

Dodatkowe informacje na temat Caspio są dostępne tutaj: www.caspio.com.