90 proc. prawników korzystających z rozwiązań legal tech potwierdza, że usprawniają one świadczenie usług i mają kluczowe znaczenie dla spełnienia wymagań klientów. Korzyści dla kancelarii z tego typu oprogramowania mogłyby być jeszcze większe, ale na przeszkodzie stoi brak biegłości w użytkowaniu nowych technologii przez prawników – to najważniejsze wnioski, jakie płyną z badań „Bloomberg Law – 2022 Legal operation & Technology Survey”.

Celem tegorocznej edycji badania Bloomberg Law było poznanie aktualnego stanu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania przez branżę prawną, problemów podczas korzystania z takich rozwiązań, a także oczekiwanych przez prawników usprawnień. W internetowym badaniu wzięło udział 190 kancelarii prawnych i prawników z wewnętrznych działów prawnych firm.

Jakie są najpopularniejsze funkcje legal tech?

Najwięcej prawników, bo aż 79%, za najbardziej użyteczne narzędzie dostępne w oprogramowaniu legal tech uważa jego część rozliczeniową, która obejmuje przypisywanie kosztów do poszczególnych projektów oraz fakturowanie. Na kolejnych miejscach znalazły się: narzędzia do badań prawnych (70%), e-podpis (69%), rejestrowanie czasu pracy (63%), przechowywanie danych w chmurze (62%), zarządzanie dokumentacją (59%) i sprawami (53%). Na dalszych miejscach prawnicy wymieniali analitykę sądową (21%), narzędzia do zarządzania wiedzą (15%) oraz wspomagające tworzenie dokumentów prawnych (10%).

„Te wyniki są zbieżne z opiniami polskich prawników, którzy w naszym niedawnym badaniu Amberlo Puls Prawnika wskazali właśnie system rozliczeniowy z funkcją rejestracji czasu pracy, jako najbardziej użyteczne narzędzie programów legal tech. Nie może to dziwić, bo w każdej kancelarii proces rejestrowania czasu pracy i fakturowania zajmuje zaskakująco dużo czasu. Specjalistyczne oprogramowanie potrafi zautomatyzować ten proces” – komentuje Aidas Kavaliauskas, CEO w Amberlo, jednego z najpopularniejszych w Polsce programów dla prawników.

Powody sięgania po specjalistyczne narzędzia i największe problemy

Prawnicy, którzy wzięli udział w badaniu Bloomberg Law, najczęściej twierdzili, że ich organizacja zaczęła korzystać z oprogramowania legal tech, aby poprawić produktywność (86% wskazań) oraz przepływ pracy (71%). Na kolejnych miejscach znalazły się chęć spełnienie wymagań klientów (66%) oraz jakości pracy (65%). W przytłaczającej większości, bo aż w 9 przypadkach na 10, wszystkie te cele udaje się osiągnąć, jednocześnie jednak z badań wyraźnie wyłania się duży niewykorzystany potencjał programów dla prawników.

„Świadczą o tym odpowiedzi na pytania o główne problemy, jakie pojawiają się podczas korzystania z takich narzędzi. Aż 53% prawników przyznaje, że w korzystaniu z oprogramowania legal tech przeszkadza im ogólny brak biegłości w nowych technologiach, niedostateczna znajomość wykorzystywanych aplikacji (48% wskazań), a także brak czasu, żeby nauczyć się obsługi tych programów (39%). 47% prawników twierdzi także, że nie została dostatecznie przeszkolona przez swoje organizacje w obsłudze nowych programów. To właśnie na tych obszarach powinni się skupić dostawcy rozwiązań legal tech oraz kancelarie przechodzące cyfrową transformację” – komentuje Aidas Kavaliauskas.

Inwestycje w legal tech będą dalej rosły, nowe funkcje wyczekiwane

48% kancelarii i wewnętrznych działów prawnych korzystających z oprogramowania legal tech przewiduje, że w ciągu najbliższego roku wzrosną nakłady w ich firmie na tego typu narzędzia, co obejmuje dodatkowe specjalistyczne aplikacje (45%), więcej licencji (38%) i szkoleń (23%). Co trzecia organizacja korzystająca z legal tech nie przewiduje dodatkowych nakładów na takie oprogramowanie w najbliższym roku.

„Według badania Amberlo Puls Prawnika w Polsce z oprogramowania legal tech korzysta obecnie ok. 63% kancelarii. Aż 25% kancelarii z grupy niekorzystających planuje wdrożyć takie narzędzie wkrótce, a 37,5% twierdzi, że chciałaby korzystać z specjalistycznego oprogramowania, ale nie dysponuje budżetem na niego. To wyraźnie potwierdzenie faktu, że polska branża prawnicza podąża za trendami globalnymi jeśli idzie o poziom wykorzystywania narzędzi technologicznych” – mówi Aidas Kavaliauskas.

Najczęściej wskazywanymi w badaniu Blomberg Law obszarami, w których prawnicy oczekują od producentów dodatkowych funkcji, są zarządzanie sprawami, zarządzanie dokumentacją, fakturowanie i zarządzanie relacjami z klientami.

Amberlo to oparte o chmurę oprogramowanie dla kancelarii prawnych. System jest obecnie używany przez kilka tysięcy różnej wielkości kancelarii na całym świecie, w tym największe firmy prawnicze z rankingu „Top Legal 500 law firms”. Amberlo ułatwia im kompleksowe zarządzanie firmą, co obejmuje obsługiwane sprawy, kontakty, dokumenty, pracę grupową, a także rejestrowanie i rozliczanie godzin pracy. Firma zapewnia pełne bezpieczeństwo danych – ostatnio jej system otrzymał 93 punkty na 100 możliwych według prestiżowego rankingu SecurityScorecard, co stawia ten system w gronie najbezpieczniejszych specjalistycznych rozwiązań dla branży prawnej. Kancelarie korzystające z Amberlo deklarują, że ich przychody wzrosły o 20-30 proc. od momentu rozpoczęcia korzystania z oprogramowania dzięki automatyzacji wielu zadań. Dodatkowe informacje o Amberlo, a także dostęp do darmowej wersji próbnej programu firmy można znaleźć pod adresem: https://www.amberlo.io.